Scientific Communication AB
Hem pdf-filer Kontakt

Välkommen!

 

Välkommen till Scientific Communiction AB. Företaget är ett enmansföretag, det är helägt av Ingemar Joelsson (läs om mig på www.ijoelsson.se). Jag bildade företaget redan under min Stockholmstid, när jag var forskare och lärare vid Karolinska institutet. Det är mot den bakgrunden som jag valt bilder till välkomstsidan. Det faller sig naturligt för mig att tänka på min lärdomsstad, jag genomförde min medicinarutbildning vid Uppsala Universitet, nordens äldsta, grundat 1477.

 

 

 

   Gustavianum och Domkyrkan